Cho em đăng ký 1 xuất khóa 27, chuyên đề 2(Nhiếp ảnh chân dung)
Đỗ Lê Duy - 0937695140 - Chưa tham dự khóa nào - Chuyên đề 2