Chào các bạn trong top , mình cũng thích dùng lens MF vi mong muốn chơi ảnh, có những tấm ảnh đẹp do chính tay mình chụp được bằng kỹ thuật mình trải nghiệm được chứ không phải dùng lấy nét và đo...