oài, ảnh như vậy thì ko mua K50 nữa, gì mà camera of the year chứ -_-. Mua K30 cho lành !