em thấy out nét hết rồi ạ. Tấm 2 đở hơn, nhưng hoá tím tím màl nhức mắt quá