Em cũng tập tẹ tí.

http://farm6.staticflickr.com/5489/9686384770_f7542603bc_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7443/9686385378_9128e29f66_z.jpg