Chào các bác, em bên ngành IT chuyên ngành Network.