Các bạn ạ, ở Thành phố Hồ Chí Minh có trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật, số 5 đường Nam quốc Cang, Quận 1 có các khóa đào tạo Nhiếp ảnh hệ cao đẳng (Cử nhân cao đẳng), và Hà Nội năm nay cũng đang...