thank's bác nha .Em đang rắc rối cái khoản dùng flash để chụp .Em chụp xấu lắm .mới tập tọe .hj