Bác Deka cho em hỏi. Công dụng của việc tạo hai miếng tản, trong khi miếng tản phía trước có 1 ô vuông để làm gì. Ánh sáng khác như thế nào so với việc tháo miếng đó ra chỉ chừa lại một miếng.