Danh sách chờ dài gớm nhỉ. Em cũng xếp hàng đổi ạ, em muốn đổi là Mít. Em nhớ trước kia có xếp hàng rồi những vẫn chưa được duyệt. Cảm ơn BQT.