Ảnh thứ 2 cô dâu chú rể dịch vào giữa chút mới ổn. Chứ to uỵch 1 cái hình tròn ở giữa thế thì cô dâu chú rể thành nhân vật phụ rồi. Làm cảm giác nhìn mất sướng :innocent: