Nhờ các bác Admin/Mod đổi giúp tôi nick spinning_reel thành nick comay do nick này khó đọc. Xin chân thành cảm ơn các bác!