Em ko hiểu ảnh của bác khi in ra cho CDCR có cái dòng chữ "CAnon EOS 5D" không nhỉ :D Nếu thế thì ... ặc ặc