Xin kính nhờ admin đổi giúp nick bitu123 thành Bitu
Lý do: lúc đầu đăng kí em không biết là có thể đặt được nick 4 chữ cái.
Cảm ơn các bác