Rất mong BQT đổi giúp nick của em là lenguyen thanh Leex cho dễ nhớ và thống nhất với nick em trên các diễn đàn khác.
Cảm ơn BQT.