Theo em thành viên mang nick và hình ảnh đại diện của trùm phát xít cũng nên được thông báo nhắc nhở ạ. Em chỉ cần nhìn thấy nick và hình đại diện thôi cũng cảm thấy khó ở trong người!
Việc tải hình...