Chưa đọc hết các trang, mình muốn hỏi giá cả 2013 của bên bạn như thế nào? Còn áp dụng chuyện down 5 phần trăm cho phía Nam bay ra không? Mình ở Sg!