Em đã tham gia diễn đàn cũng lâu và hiện tại cũng không có khúc mắt hay xích mích gì với anh em trên diễn đàn để phải đổi nick cả. Nay em nghĩ ra nick mới phù hợp với em hơn nên mong BQT cho phép và...