BQT cho em xin đổi nick từ Brembo thành quangtin. Cám ơn BQT.