em nhờ BQT đổi nick 4_ru cua em thành cong-dh giúp em với , cám ơn BQT rất nhiều !!!!