Đẹp , lãng mạn quá, ước gì mình được như anh ấy
:D