Nhờ BQT đổi dùm nick changtrai_27 của mình thành khanhnghi với, sắp 30 tới nơi rồi mà để changtrai_27 kỳ quá, thx nhiều