woa...màu các bức ảnh cũng đẹp nữa ... vote cho thớt :p