Câu chuyện giữa JA Studio và Nguyenthuyr đến thời điểm này đã rõ ràng và cả 2 bên đều đã có những ý kiến cuối cùng, vậy mong các thành viên tham gia vui lòng không post các bài viết không liên quan...