Xin nhờ các bác admin đổi giúp em nick WindowMobile™ thành VNCAMERA để trùng với trang web vncamera.com, thuận tiện việc mua bán máy ảnh
Cám ơn các bác.