Hình anh Nguyên chụp bao giờ cụng bố cục đơn giản nhưng thật đẹp và khoảng khắc bao giờ cũng đúng lúc cả. TFS, đẹp thật nhẹ nhàng và tinh tế.