55f1.8 gắn lên A6000 thì góc nhìn bị hẹp phải ko bác?