Em không có xiền nên ngó nghiêng thôi. Hôm qua chụp thử của cô bạn . Thật là flagship . Không thua kém gì cái 5d3 già của em . Ráng bòn tiền mua 1 cái mới được 🤔🤔🤔😛😛