Em thấy cao nhân trong topic này hai bữa nay không dám vào nói chuyện. Tự nhiên đêm qua có cao nhân nào khác đi ngang topic xem và vote cho 3 sao, em đã vote lại topic 5 sao rồi mà vẫn không lên được...