Thôi xong,
Lại “kẹt xe” ở đây nữa rùi bác WindyPham ! :banghead::banghead::banghead: