Mình cũng hay chụp film, xin ké 1 tấm chụp từ neopan across 100...