bác là đại gia rồi mới chơi nổi film đen trắng. Em cũng mê thể loại này lắm nhưng chỉ có thể chụp bằng máy kỹ thuật số mà thui ^^