Bác Ngao Tuyet hỏi từ 12/2012 đến 6/2013 mới có n gười giúp, chắc bác đã đi phượt rồi, không biết chuyến đi có thành công tốt đẹp không?