Ánh sáng đẹp mà ít người comment quá :( film bw giờ e thấy nhiều người chụp mà.
E cũng thích film bw mà chưa đủ post để giao lưu cùng bác :d