Bao giờ làm tour này lại vậy bạn ! Mình ở An Giang cũng muốn tham gia !