Bác ở đâu thế ?
Mình ở Magdeburg.
Có gì add facebook giao lưu nhé :))
http://www.facebook.com/congkhanhtruong