Bạn có những góc máy rất hay. Hình nét căng quá. TFS