nhờ ban quản trị đổi dùm Nick hiện tại . Mr.Toan thành VoDanh-LocKe giúp. vì hiện tại đang kí mới nich VoDanh-Locke không post được bài vì không nhận được mail kích hoạt tài khoản. cảm ơn BQT