Nhờ BQT đổi dùm nick Hector của mình thành Salem_HN với , thx nhiều