Ý bá nói về kỹ thuật nào? Chất ảnh, Blend màu, ý tưởng ? v.v.v