Cảnh đẹp quá, phó nháy cũng chuẩn. Mình sắp cưới, giá như Bro có chi nhánh trong HCM.! hehe....