Xin BQT khóa Nick BenBen vì em mới tạo Nick mới là vinhtranstudio cho đúng tên mình ah. Cám ơn BQT ah.