ảnh đep, màu dẹp, góc máy rất hài hòa...cám ơn bạn đã share