Ảnh của bác rất nghệ thuật và ấn tượng!

Xin hỏi bác đây là resort nào mà đẹp thế?