#693 đẹp quá bác ạ :)
Em rất thích fong cách chụp và touch ảnh của 2 bác, chúc các bác thành công trên con đường đã chọn và cho ra nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa :) TFS