Bình thường mình vẫn dùng tên đăng nhập này từ năm 2009 - nhưng hiện giờ đăng nhập đôi khi bằng điện thoại , có kí tự đặc biệt rất khó viết và mất thời gian.Vì vậy mình muốn nhờ BQT đổi lại giúp tên...