wow bác chụp đẹp quá..hànội nhiều cảnh đẹp quá. mà vài tấm cứ nhìn sao giống iphone 5 chụp zị nhỉ..^^!