Khi nào cưới phải đăng ký 1 vé mới được ... Đẹp quá !