Chào BQT
Nick của em đang dùng là Lehute, em muốn đổi thành Lht vì khi đi offline tên nick hiện tại của em khó đọc quá nên khá bất tiện, em muốn đổi lại để dễ đọc hơn.
Xin cám ơn BQT.