Thân gừi Admin,
Em xin được đổi nick từ Frankie1989 sang STung.
Em xin cám ơn trước.